$

US Dollar

щатски долар

как се е променила стойността на валутата през последната година?

щатски долар как се е променила стойността на валутата през последната година?

1 USD = 1 USD

1 BGN = 0,61982 USD

1 USD = 1 USD

1 USD = 1,6134 BGN

Колко 10 български лева щатски долара струва?
По текущия валутен курс, 10 български лева си струва 6,2 щатски долара
Колко 50 български лева щатски долара струва?
По текущия валутен курс, 50 български лева си струва 30,99 щатски долара
Колко 100 български лева щатски долара струва?
По текущия валутен курс, 100 български лева си струва 61,98 щатски долара
Колко 500 български лева щатски долара струва?
По текущия валутен курс, 500 български лева си струва 309,91 щатски долара
Колко 2000 български лева щатски долара струва?
По текущия валутен курс, 2000 български лева си струва 1239,63 щатски долара
Currencies of the World © 2021 сряда, 16 юни 2021 г., 19:18 ч.