$

Belize Dollar

דולר בליזי

כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

דולר בליזי כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

‏1 USD = ‏2.0203 BZD

‏1 ILS = ‏0.62482 BZD

‏1 BZD = ‏0.49498 USD

‏1 BZD = ‏1.6005 ILS

כמה 10 דולר אמריקאי דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 דולר אמריקאי שווה 20.2 דולר בליזי
כמה 50 דולר אמריקאי דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 דולר אמריקאי שווה 101.01 דולר בליזי
כמה 100 דולר אמריקאי דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 דולר אמריקאי שווה 202.03 דולר בליזי
כמה 500 דולר אמריקאי דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 דולר אמריקאי שווה 1,010.13 דולר בליזי
כמה 2,000 דולר אמריקאי דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 דולר אמריקאי שווה 4,040.53 דולר בליזי
כמה 10 שקלים חדשים דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 שקלים חדשים שווה 6.25 דולר בליזי
כמה 50 שקלים חדשים דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 שקלים חדשים שווה 31.24 דולר בליזי
כמה 100 שקלים חדשים דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 שקלים חדשים שווה 62.48 דולר בליזי
כמה 500 שקלים חדשים דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 שקלים חדשים שווה 312.41 דולר בליזי
כמה 2,000 שקלים חדשים דולר בליזי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 שקלים חדשים שווה 1,249.63 דולר בליזי
Currencies of the World © 2022 יום שישי, 12 באוגוסט 2022, 6:47