Lao kip

קיפ לאי

כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

קיפ לאי כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

‏1 USD = ‏9,605 LAK

‏1 ILS = ‏2,995.6 LAK

‏1 LAK = ‏0.00010411 USD

‏1 LAK = ‏0.00033382 ILS

כמה 10 דולר אמריקאי קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 דולר אמריקאי שווה 96,050 קיפ לאי
כמה 50 דולר אמריקאי קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 דולר אמריקאי שווה 480,250 קיפ לאי
כמה 100 דולר אמריקאי קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 דולר אמריקאי שווה 960,500 קיפ לאי
כמה 500 דולר אמריקאי קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 דולר אמריקאי שווה 4,802,500 קיפ לאי
כמה 2,000 דולר אמריקאי קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 דולר אמריקאי שווה 19,210,000 קיפ לאי
כמה 10 שקלים חדשים קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 שקלים חדשים שווה 29,956.18 קיפ לאי
כמה 50 שקלים חדשים קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 שקלים חדשים שווה 149,780.9 קיפ לאי
כמה 100 שקלים חדשים קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 שקלים חדשים שווה 299,561.81 קיפ לאי
כמה 500 שקלים חדשים קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 שקלים חדשים שווה 1,497,809.04 קיפ לאי
כמה 2,000 שקלים חדשים קיפ לאי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 שקלים חדשים שווה 5,991,236.14 קיפ לאי
Currencies of the World © 2021 יום שבת, 18 בספטמבר 2021, 6:53