MTn

Mozambican Metical

מטיקל מוזמביני

כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

מטיקל מוזמביני כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

‏1 USD = ‏64 MZN

‏1 ILS = ‏19.962 MZN

‏1 MZN = ‏0.015625 USD

‏1 MZN = ‏0.050095 ILS

כמה 10 דולר אמריקאי מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 דולר אמריקאי שווה 640 מטיקל מוזמביני
כמה 50 דולר אמריקאי מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 דולר אמריקאי שווה 3,200 מטיקל מוזמביני
כמה 100 דולר אמריקאי מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 דולר אמריקאי שווה 6,400 מטיקל מוזמביני
כמה 500 דולר אמריקאי מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 דולר אמריקאי שווה 32,000 מטיקל מוזמביני
כמה 2,000 דולר אמריקאי מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 דולר אמריקאי שווה 127,999.99 מטיקל מוזמביני
כמה 10 שקלים חדשים מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 שקלים חדשים שווה 199.62 מטיקל מוזמביני
כמה 50 שקלים חדשים מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 שקלים חדשים שווה 998.11 מטיקל מוזמביני
כמה 100 שקלים חדשים מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 שקלים חדשים שווה 1,996.23 מטיקל מוזמביני
כמה 500 שקלים חדשים מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 שקלים חדשים שווה 9,981.13 מטיקל מוזמביני
כמה 2,000 שקלים חדשים מטיקל מוזמביני שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 שקלים חדשים שווה 39,924.52 מטיקל מוזמביני
Currencies of the World © 2021 יום שלישי, 21 בספטמבר 2021, 19:18