UZS

Uzbekistan Som

סום אוזבקי

כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

סום אוזבקי כיצד השתנה ערך המטבע בשנה האחרונה?

‏1 USD = ‏10,712 UZS

‏1 ILS = ‏3,335.7 UZS

‏1 UZS = ‏0.000093355 USD

‏1 UZS = ‏0.00029979 ILS

כמה 10 דולר אמריקאי סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 דולר אמריקאי שווה 107,118.51 סום אוזבקי
כמה 50 דולר אמריקאי סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 דולר אמריקאי שווה 535,592.56 סום אוזבקי
כמה 100 דולר אמריקאי סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 דולר אמריקאי שווה 1,071,185.11 סום אוזבקי
כמה 500 דולר אמריקאי סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 דולר אמריקאי שווה 5,355,925.57 סום אוזבקי
כמה 2,000 דולר אמריקאי סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 דולר אמריקאי שווה 21,423,702.27 סום אוזבקי
כמה 10 שקלים חדשים סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 10 שקלים חדשים שווה 33,356.64 סום אוזבקי
כמה 50 שקלים חדשים סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 50 שקלים חדשים שווה 166,783.2 סום אוזבקי
כמה 100 שקלים חדשים סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 100 שקלים חדשים שווה 333,566.4 סום אוזבקי
כמה 500 שקלים חדשים סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 500 שקלים חדשים שווה 1,667,832 סום אוזבקי
כמה 2,000 שקלים חדשים סום אוזבקי שווה?
בשער החליפין הנוכחי, 2,000 שקלים חדשים שווה 6,671,327.98 סום אוזבקי
Currencies of the World © 2021 יום שישי, 17 בספטמבר 2021, 6:53