Euro

19 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej używa euro jako oficjalnej waluty. Według stanu na 2019 rok w tzw. strefie euro, zwanej też regionem euro, czyli zbiorze państw, żyje ponad 340 milionów mieszkańców. Jedno euro jest równe stu centom. Akrotiri i Dhekelia to brytyjskie terytoria zamorskie, cztery europejskie mikropaństwa, które nie są członkami UE, instytucji Unii Europejskiej, a także Czarnogóra i Kosowo jednostronnie wykorzystują tę walutę. Wiele wyłącznych obszarów członków UE używa euro jako swojej waluty również poza Europą. Ponadto, euro jest walutą używaną przez ponad 200 milionów ludzi na całym świecie. Po dolarze amerykańskim, euro jest drugą największą walutą rezerwową i drugą najczęściej wymienianą walutą na świecie w 2013 roku. Skumulowana wartość banknotów i monet w obiegu dla euro należy do największych na świecie według stanu na grudzień 2019 r., wynosząc łącznie ponad 1,3 bln UE. Nazwa waluty została formalnie przyjęta 16 grudnia 1995 roku w Madrycie. 1 stycznia 1999 roku euro zostało wprowadzone na międzynarodowe rynki finansowe jako waluta księgowa, zastępując poprzednią Europejską Jednostkę Walutową w stosunku 1:1. 1 stycznia 2002 r. do obiegu weszły fizyczne monety i banknoty euro, stając się podstawowym środkiem płatniczym wśród członków założycieli. Do marca 2002 r. całkowicie wyparło poprzednie waluty. W okresie od grudnia 1999 r. do grudnia 2002 r. euro oscylowało poniżej poziomu dolara amerykańskiego, ale od tego czasu wzrosło do poziomu lub powyżej dolara amerykańskiego, osiągając najwyższy poziom 1,60 USD w dniu 18 lipca 2008 r., a od tego czasu powróciło do poziomu zbliżonego do początkowego kursu emisji. Po części z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. obie waluty osiągnęły parytet 13 lipca tego roku po raz pierwszy od prawie dwóch dekad.

jak zmieniła się wartość waluty w ostatnim roku?

euro jak zmieniła się wartość waluty w ostatnim roku?

1 USD = 0,9334 EUR

1 PLN = 0,22262 EUR

1 EUR = 1,0714 USD

1 EUR = 4,4919 PLN

Historia waluty euro

Waluta euro (EUR) została wprowadzona jako waluta elektroniczna 1 stycznia 1999 roku, a jej wprowadzenie do obiegu jako waluta gotówkowa nastąpiło 1 stycznia 2002 roku. Euro zastąpiło waluty narodowe 11 krajów Unii Europejskiej, które przystąpiły do strefy euro. Obecnie euro jest oficjalną walutą 19 krajów Unii Europejskiej oraz 4 państw-mikronacji.

Kraje, w których obowiązuje euro

Euro jest oficjalną walutą następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy. Ponadto euro jest również walutą Andory, Monako, San Marino i Watykanu.

Ciekawostki historyczne dotyczące euro

Warto zwrócić uwagę na kilka ciekawostek historycznych związanych z walutą euro. Na przykład, na banknotach euro przedstawione są okna i bramy, które symbolizują otwartość i współpracę między krajami Unii Europejskiej. Z kolei na rewersie banknotów znajdują się mosty, które mają symbolizować łączność między narodami Europy.

Warto również wspomnieć, że wprowadzenie euro było jednym z największych logistycznych wyzwań w historii. W ciągu zaledwie kilku dni, w styczniu 2002 roku, musiano wymienić ogromne ilości walut narodowych na euro. W sumie wyprodukowano ponad 14 miliardów banknotów i 50 miliardów monet euro.

FAQ dotyczące podróży do krajów ze strefy euro

Czy mogę płacić w euro w krajach spoza strefy euro?

W niektórych krajach spoza strefy euro, szczególnie w tych, które są popularnymi kierunkami turystycznymi, można płacić w euro. Jednak warto pamiętać, że kurs wymiany może być niekorzystny, a niektóre sklepy mogą nie akceptować euro. Dlatego zawsze warto mieć przy sobie walutę lokalną.

Czy warto wymieniać walutę przed wyjazdem do kraju ze strefy euro?

Wymiana waluty przed wyjazdem może być korzystna, jeśli kurs wymiany jest atrakcyjny. Warto jednak pamiętać, że w krajach ze strefy euro można również korzystać z bankomatów, które oferują przeważnie korzystne kursy wymiany.

Jakie są najpopularniejsze metody płatności w krajach ze strefy euro?

W krajach ze strefy euro najpopularniejszymi metodami płatności są karty płatnicze oraz gotówka. Warto jednak pamiętać, że w niektórych miejscach, szczególnie na obszarach wiejskich, może być trudno znaleźć terminal do płatności kartą, dlatego warto mieć przy sobie również gotówkę.

Podsumowanie i porady dla podróżujących

Waluta euro jest oficjalną walutą 19 krajów Unii Europejskiej oraz 4 państw-mikronacji. Jeśli planujesz podróż do kraju ze strefy euro, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim, warto mieć przy sobie zarówno gotówkę, jak i kartę płatniczą, aby móc płacić w różnych miejscach. Ponadto, warto sprawdzić kurs wymiany przed wyjazdem i ewentualnie wymienić walutę, jeśli jest to korzystne.

Podróżując po krajach ze strefy euro, warto również poznać ciekawostki historyczne związane z tą walutą, co może wzbogacić naszą wiedzę o krajach, które odwiedzamy. Bez wątpienia euro jest ważnym elementem współpracy i integracji między krajami Unii Europejskiej, a jego wprowadzenie stanowiło jeden z największych logistycznych sukcesów w historii.


Ile za 10 dolarów amerykańskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 10 dolarów amerykańskich dostaniemy 9,33 euro
Ile za 50 dolarów amerykańskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 50 dolarów amerykańskich dostaniemy 46,67 euro
Ile za 100 dolarów amerykańskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 100 dolarów amerykańskich dostaniemy 93,34 euro
Ile za 500 dolarów amerykańskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 500 dolarów amerykańskich dostaniemy 466,7 euro
Ile za 2000 dolarów amerykańskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 2000 dolarów amerykańskich dostaniemy 1866,8 euro
Ile za 10 złotych polskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 10 złotych polskich dostaniemy 2,23 euro
Ile za 50 złotych polskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 50 złotych polskich dostaniemy 11,13 euro
Ile za 100 złotych polskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 100 złotych polskich dostaniemy 22,26 euro
Ile za 500 złotych polskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 500 złotych polskich dostaniemy 111,31 euro
Ile za 2000 złotych polskich otrzymamy euro?
Przy aktualnym kursie za 2000 złotych polskich dostaniemy 445,25 euro
Currencies of the World © 2023 sobota, 3 czerwca 2023, 06:48