CHF

Swiss Franc

ฟรังก์สวิส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฟรังก์สวิส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = CHF 0.95006

THB 1 = CHF 0.026855

CHF 1 = USD 1.0526

CHF 1 = THB 37.238

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 9.5 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 47.5 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 95.01 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 475.03 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,900.13 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.269 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.34 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.69 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.43 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 53.71 ฟรังก์สวิส
Currencies of the World © 2022 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 20:27