CHF

Swiss Franc

ฟรังก์สวิส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฟรังก์สวิส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = CHF 0.9204

THB 1 = CHF 0.028054

CHF 1 = USD 1.0865

CHF 1 = THB 35.646

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 9.2 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 46.02 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 92.04 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 460.2 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,840.79 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.281 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.4 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.81 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 14.03 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 56.11 ฟรังก์สวิส
Currencies of the World © 2023 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 20:28