CHF

Swiss Franc

ฟรังก์สวิส

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฟรังก์สวิส มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = CHF 0.8844

THB 1 = CHF 0.024634

CHF 1 = USD 1.1307

CHF 1 = THB 40.594

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8.84 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 44.22 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 88.44 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 442.2 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,768.8 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.246 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.23 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.46 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12.32 ฟรังก์สวิส
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฟรังก์สวิส ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 49.27 ฟรังก์สวิส
Currencies of the World © 2024 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 06:49