$

Fijian dollar

ดอลลาร์ฟิจิ

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดอลลาร์ฟิจิ มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = FJD 2.0565

THB 1 = FJD 0.06539

FJD 1 = USD 0.48626

FJD 1 = THB 15.293

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 20.57 ดอลลาร์ฟิจิ
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 102.83 ดอลลาร์ฟิจิ
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 205.65 ดอลลาร์ฟิจิ
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,028.25 ดอลลาร์ฟิจิ
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,113 ดอลลาร์ฟิจิ
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.654 ดอลลาร์ฟิจิ
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.27 ดอลลาร์ฟิจิ
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6.54 ดอลลาร์ฟิจิ
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 32.69 ดอลลาร์ฟิจิ
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดอลลาร์ฟิจิ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 130.78 ดอลลาร์ฟิจิ
Currencies of the World © 2021 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 19:17