FG

Guinean Franc

ฟรังก์กินี

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฟรังก์กินี มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = GNF 9,825

THB 1 = GNF 312.54

GNF 1 = USD 0.00010178

GNF 1 = THB 0.0031996

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 98,250 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 491,250 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 982,500 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,912,500 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 19,650,000 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,125.36 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 15,626.78 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 31,253.56 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 156,267.79 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 625,071.18 ฟรังก์กินี
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 19:17