FG

Guinean Franc

ฟรังก์กินี

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฟรังก์กินี มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = GNF 9,770

THB 1 = GNF 292.93

GNF 1 = USD 0.00010235

GNF 1 = THB 0.0034138

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 97,700 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 488,500 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 977,000 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,885,000 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 19,540,000 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,929.32 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 14,646.58 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 29,293.16 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 146,465.78 ฟรังก์กินี
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฟรังก์กินี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 585,863.13 ฟรังก์กินี
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18