MDL

Moldovan Leu

ลิวมอลโดวา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ลิวมอลโดวา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MDL 17.791

THB 1 = MDL 0.56592

MDL 1 = USD 0.05621

MDL 1 = THB 1.767

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 177.91 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 889.53 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,779.05 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,895.26 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 35,581.05 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 5.66 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 28.3 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 56.59 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 282.96 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,131.84 ลิวมอลโดวา
Currencies of the World © 2021 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 19:18