MDL

Moldovan Leu

ลิวมอลโดวา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ลิวมอลโดวา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MDL 17.575

THB 1 = MDL 0.52694

MDL 1 = USD 0.0569

MDL 1 = THB 1.8977

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 175.75 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 878.74 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,757.48 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,787.39 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 35,149.57 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 5.27 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 26.35 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 52.69 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 263.47 ลิวมอลโดวา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ลิวมอลโดวา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,053.88 ลิวมอลโดวา
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18