UM

Mauritanian ouguiya

อูกียามอริเตเนีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

อูกียามอริเตเนีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = MRU 36.18

THB 1 = MRU 1.1504

MRU 1 = USD 0.02764

MRU 1 = THB 0.86926

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 361.8 อูกียามอริเตเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,809 อูกียามอริเตเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,618 อูกียามอริเตเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 18,090 อูกียามอริเตเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 72,360 อูกียามอริเตเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 11.5 อูกียามอริเตเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 57.52 อูกียามอริเตเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 115.04 อูกียามอริเตเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 575.2 อูกียามอริเตเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน อูกียามอริเตเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2,300.8 อูกียามอริเตเนีย
Currencies of the World © 2021 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 19:18