Ukrainian Hryvnia

ฮรีฟเนียยูเครน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฮรีฟเนียยูเครน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = UAH 27.076

THB 1 = UAH 0.86922

UAH 1 = USD 0.036933

UAH 1 = THB 1.1505

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 270.76 ฮรีฟเนียยูเครน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,353.81 ฮรีฟเนียยูเครน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,707.63 ฮรีฟเนียยูเครน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 13,538.14 ฮรีฟเนียยูเครน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 54,152.55 ฮรีฟเนียยูเครน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 8.69 ฮรีฟเนียยูเครน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 43.46 ฮรีฟเนียยูเครน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 86.92 ฮรีฟเนียยูเครน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 434.61 ฮรีฟเนียยูเครน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฮรีฟเนียยูเครน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,738.44 ฮรีฟเนียยูเครน
Currencies of the World © 2021 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 19:18