UZS

Uzbekistan Som

ซอมอุซเบกิสถาน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ซอมอุซเบกิสถาน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = UZS 10,690

THB 1 = UZS 320.52

UZS 1 = USD 0.000093545

UZS 1 = THB 0.00312

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 106,900 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 534,500 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,069,000 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,345,000 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 21,380,000 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,205.16 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 16,025.79 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 32,051.57 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 160,257.85 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 641,031.41 ซอมอุซเบกิสถาน
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18