UZS

Uzbekistan Som

ซอมอุซเบกิสถาน

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ซอมอุซเบกิสถาน มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = UZS 10,621

THB 1 = UZS 340.96

UZS 1 = USD 0.000094153

UZS 1 = THB 0.0029329

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 106,210 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 531,050 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,062,100 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,310,500 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 21,242,000 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3,409.63 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 17,048.15 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 34,096.31 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 170,481.54 ซอมอุซเบกิสถาน
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ซอมอุซเบกิสถาน ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 681,926.16 ซอมอุซเบกิสถาน
Currencies of the World © 2021 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 19:18