$

Eastern Caribbean Dollar

ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = XCD 2.7026

THB 1 = XCD 0.08103

XCD 1 = USD 0.37002

XCD 1 = THB 12.341

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 27.03 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 135.13 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 270.26 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,351.28 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,405.1 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.81 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4.05 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 8.1 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 40.51 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 162.06 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18