د.إ.‏

United Arab Emirates Dirham

Dirham UAE

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dirham UAE giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,6731 AED

1 VND = 0,00015833 AED

1 AED = 0,27225 USD

1 AED = 6.316 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 36,73 Dirham UAE
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 183,66 Dirham UAE
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 367,31 Dirham UAE
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.836,55 Dirham UAE
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 7.346,2 Dirham UAE
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00158 Dirham UAE
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00792 Dirham UAE
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0158 Dirham UAE
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0792 Dirham UAE
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dirham UAE nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,317 Dirham UAE
Currencies of the World © 2022 6:46, Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022