؋

Afghan Afghani

Afghani Afghanistan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Afghani Afghanistan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 89,064 AFN

1 VND = 0,0037997 AFN

1 AFN = 0,011228 USD

1 AFN = 263,18 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 890,64 Afghani Afghanistan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 4.453,22 Afghani Afghanistan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 8.906,44 Afghani Afghanistan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 44.532,18 Afghani Afghanistan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 178.128,73 Afghani Afghanistan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,038 Afghani Afghanistan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,19 Afghani Afghanistan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,38 Afghani Afghanistan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,9 Afghani Afghanistan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Afghani Afghanistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 7,6 Afghani Afghanistan
Currencies of the World © 2023 20:27, Thứ Năm, 26 tháng 1, 2023