Lek

Albanian Lek

Lek Albania

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Lek Albania giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 102,95 ALL

1 VND = 0,0044568 ALL

1 ALL = 0,0097135 USD

1 ALL = 224,38 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.029,5 Lek Albania
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 5.147,5 Lek Albania
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 10.295 Lek Albania
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 51.475 Lek Albania
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 205.900 Lek Albania
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0446 Lek Albania
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,223 Lek Albania
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,446 Lek Albania
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2,23 Lek Albania
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 8,91 Lek Albania
Currencies of the World © 2021 19:17, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021