Lek

Albanian Lek

Lek Albania

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Lek Albania giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 101,62 ALL

1 VND = 0,0043277 ALL

1 ALL = 0,0098401 USD

1 ALL = 231,07 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.016,25 Lek Albania
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 5.081,23 Lek Albania
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 10.162,47 Lek Albania
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 50.812,34 Lek Albania
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 203.249,34 Lek Albania
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0433 Lek Albania
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,216 Lek Albania
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,433 Lek Albania
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2,16 Lek Albania
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 8,66 Lek Albania
Currencies of the World © 2023 6:48, Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023