Lek

Albanian Lek

Lek Albania

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Lek Albania giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 113,51 ALL

1 VND = 0,0045844 ALL

1 ALL = 0,0088099 USD

1 ALL = 218,13 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.135,09 Lek Albania
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 5.675,46 Lek Albania
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 11.350,91 Lek Albania
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 56.754,56 Lek Albania
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 227.018,23 Lek Albania
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0458 Lek Albania
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,229 Lek Albania
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,458 Lek Albania
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2,29 Lek Albania
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Lek Albania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 9,17 Lek Albania
Currencies of the World © 2022 6:48, Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022