Kz

Angolan Kwanza

Kwanza Angola

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Kwanza Angola giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 507,06 AOA

1 VND = 0,020487 AOA

1 AOA = 0,0019721 USD

1 AOA = 48,811 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 5.070,62 Kwanza Angola
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 25.353,1 Kwanza Angola
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 50.706,2 Kwanza Angola
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 253.531 Kwanza Angola
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.014.124 Kwanza Angola
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,205 Kwanza Angola
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 1,02 Kwanza Angola
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 2,05 Kwanza Angola
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 10,24 Kwanza Angola
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Kwanza Angola nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 40,97 Kwanza Angola
Currencies of the World © 2022 20:28, Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022