ман.

Azerbaijani Manat

Manat Azerbaijan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Manat Azerbaijan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1,7008 AZN

1 VND = 0,000074691 AZN

1 AZN = 0,58796 USD

1 AZN = 13.388 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 17,01 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 85,04 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 170,08 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 850,4 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 3.401,61 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000747 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00373 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00747 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0373 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,149 Manat Azerbaijan
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021