ман.

Azerbaijani Manat

Manat Azerbaijan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Manat Azerbaijan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1,7 AZN

1 VND = 0,000072394 AZN

1 AZN = 0,58824 USD

1 AZN = 13.813 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 17 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 85 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 170 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 850 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 3.400 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000724 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00362 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00724 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0362 Manat Azerbaijan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Manat Azerbaijan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,145 Manat Azerbaijan
Currencies of the World © 2023 6:48, Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023