FBu

Burundian Franc

Franc Burundi

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Franc Burundi giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2.071 BIF

1 VND = 0,088318 BIF

1 BIF = 0,00048286 USD

1 BIF = 11,323 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 20.710 Franc Burundi
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 103.550 Franc Burundi
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 207.100 Franc Burundi
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.035.500 Franc Burundi
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 4.142.000 Franc Burundi
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,883 Franc Burundi
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 4,42 Franc Burundi
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 8,83 Franc Burundi
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 44,16 Franc Burundi
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 176,64 Franc Burundi
Currencies of the World © 2023 20:28, Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2023