FBu

Burundian Franc

Franc Burundi

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Franc Burundi giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2.844 BIF

1 VND = 0,11668 BIF

1 BIF = 0,00035162 USD

1 BIF = 8,5707 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 28.440 Franc Burundi
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 142.200 Franc Burundi
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 284.400 Franc Burundi
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.422.000 Franc Burundi
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 5.688.000 Franc Burundi
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 1,17 Franc Burundi
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 5,83 Franc Burundi
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 11,67 Franc Burundi
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 58,34 Franc Burundi
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 233,35 Franc Burundi
Currencies of the World © 2023 20:28, Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023