FBu

Burundian Franc

Franc Burundi

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Franc Burundi giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1.987,2 BIF

1 VND = 0,087368 BIF

1 BIF = 0,00050322 USD

1 BIF = 11,446 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 19.872,02 Franc Burundi
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 99.360,12 Franc Burundi
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 198.720,25 Franc Burundi
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 993.601,25 Franc Burundi
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 3.974.404,99 Franc Burundi
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,874 Franc Burundi
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 4,37 Franc Burundi
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 8,74 Franc Burundi
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 43,68 Franc Burundi
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Franc Burundi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 174,74 Franc Burundi
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021