P

Botswanan Pula

Pula Botswana

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Pula Botswana giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 10,775 BWP

1 VND = 0,00046781 BWP

1 BWP = 0,092807 USD

1 BWP = 2.137,6 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 107,75 Pula Botswana
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 538,75 Pula Botswana
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.077,51 Pula Botswana
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 5.387,54 Pula Botswana
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 21.550,17 Pula Botswana
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00468 Pula Botswana
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0234 Pula Botswana
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0468 Pula Botswana
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,234 Pula Botswana
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Pula Botswana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,936 Pula Botswana
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021