Fdj

Djiboutian Franc

Franc Djibouti

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Franc Djibouti giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 175,56 DJF

1 VND = 0,0074405 DJF

1 DJF = 0,0056961 USD

1 DJF = 134,4 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.755,58 Franc Djibouti
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 8.777,89 Franc Djibouti
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 17.555,77 Franc Djibouti
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 87.778,86 Franc Djibouti
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 351.115,42 Franc Djibouti
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0744 Franc Djibouti
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,372 Franc Djibouti
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,744 Franc Djibouti
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 3,72 Franc Djibouti
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 14,88 Franc Djibouti
Currencies of the World © 2023 20:28, Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023