Fdj

Djiboutian Franc

Franc Djibouti

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Franc Djibouti giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 178,03 DJF

1 VND = 0,0077264 DJF

1 DJF = 0,0056172 USD

1 DJF = 129,43 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.780,25 Franc Djibouti
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 8.901,25 Franc Djibouti
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 17.802,5 Franc Djibouti
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 89.012,5 Franc Djibouti
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 356.050 Franc Djibouti
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0773 Franc Djibouti
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,386 Franc Djibouti
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,773 Franc Djibouti
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 3,86 Franc Djibouti
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 15,45 Franc Djibouti
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021