Fdj

Djiboutian Franc

Franc Djibouti

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Franc Djibouti giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 178 DJF

1 VND = 0,0078169 DJF

1 DJF = 0,005618 USD

1 DJF = 127,93 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.780 Franc Djibouti
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 8.900 Franc Djibouti
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 17.800 Franc Djibouti
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 89.000 Franc Djibouti
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 356.000 Franc Djibouti
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0782 Franc Djibouti
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,391 Franc Djibouti
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,782 Franc Djibouti
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 3,91 Franc Djibouti
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Franc Djibouti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 15,63 Franc Djibouti
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021