د.ج.‏

Algerian Dinar

Dinar Algeria

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dinar Algeria giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 145,41 DZD

1 VND = 0,0062678 DZD

1 DZD = 0,0068772 USD

1 DZD = 159,55 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.454,08 Dinar Algeria
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 7.270,38 Dinar Algeria
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 14.540,76 Dinar Algeria
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 72.703,81 Dinar Algeria
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 290.815,23 Dinar Algeria
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0627 Dinar Algeria
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,313 Dinar Algeria
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,627 Dinar Algeria
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 3,13 Dinar Algeria
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 12,54 Dinar Algeria
Currencies of the World © 2022 6:46, Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022