د.ج.‏

Algerian Dinar

Dinar Algeria

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dinar Algeria giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 134,07 DZD

1 VND = 0,0058458 DZD

1 DZD = 0,0074586 USD

1 DZD = 171,06 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.340,73 Dinar Algeria
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 6.703,65 Dinar Algeria
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 13.407,29 Dinar Algeria
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 67.036,47 Dinar Algeria
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 268.145,88 Dinar Algeria
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0585 Dinar Algeria
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,292 Dinar Algeria
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,585 Dinar Algeria
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2,92 Dinar Algeria
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dinar Algeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 11,69 Dinar Algeria
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2021