Nfk

Eritrean Nakfa

Nakfa Eritrea

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Nakfa Eritrea giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 15,002 ERN

1 VND = 0,00065561 ERN

1 ERN = 0,066656 USD

1 ERN = 1.525,3 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 150,02 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 750,12 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.500,25 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 7.501,24 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 30.004,95 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00656 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0328 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0656 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,328 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1,31 Nakfa Eritrea
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021