Nfk

Eritrean Nakfa

Nakfa Eritrea

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Nakfa Eritrea giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 15,002 ERN

1 VND = 0,0006511 ERN

1 ERN = 0,066658 USD

1 ERN = 1.535,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 150,02 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 750,1 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.500,2 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 7.501 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 30.004 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00651 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0326 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0651 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,326 Nakfa Eritrea
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Nakfa Eritrea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1,3 Nakfa Eritrea
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021