Br

Ethiopian Birr

Birr Ethiopia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Birr Ethiopia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 46,45 ETB

1 VND = 0,0020399 ETB

1 ETB = 0,021529 USD

1 ETB = 490,23 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 464,5 Birr Ethiopia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.322,5 Birr Ethiopia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 4.645 Birr Ethiopia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 23.225 Birr Ethiopia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 92.900 Birr Ethiopia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0204 Birr Ethiopia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,102 Birr Ethiopia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,204 Birr Ethiopia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,02 Birr Ethiopia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 4,08 Birr Ethiopia
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021