Br

Ethiopian Birr

Birr Ethiopia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Birr Ethiopia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 54,36 ETB

1 VND = 0,0023149 ETB

1 ETB = 0,018396 USD

1 ETB = 431,98 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 543,6 Birr Ethiopia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.718 Birr Ethiopia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 5.436 Birr Ethiopia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 27.180 Birr Ethiopia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 108.720 Birr Ethiopia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0231 Birr Ethiopia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,116 Birr Ethiopia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,231 Birr Ethiopia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,16 Birr Ethiopia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 4,63 Birr Ethiopia
Currencies of the World © 2023 6:48, Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023