Br

Ethiopian Birr

Birr Ethiopia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Birr Ethiopia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 43,3 ETB

1 VND = 0,0018745 ETB

1 ETB = 0,023095 USD

1 ETB = 533,48 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 433 Birr Ethiopia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.165 Birr Ethiopia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 4.330 Birr Ethiopia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 21.650 Birr Ethiopia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 86.600 Birr Ethiopia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0187 Birr Ethiopia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0937 Birr Ethiopia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,187 Birr Ethiopia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,937 Birr Ethiopia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Birr Ethiopia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 3,75 Birr Ethiopia
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021