GEL

Georgian Lari

Lari Georgia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Lari Georgia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,165 GEL

1 VND = 0,00013702 GEL

1 GEL = 0,31596 USD

1 GEL = 7.298,4 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 31,65 Lari Georgia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 158,25 Lari Georgia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 316,5 Lari Georgia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.582,5 Lari Georgia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 6.330 Lari Georgia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00137 Lari Georgia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00685 Lari Georgia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0137 Lari Georgia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0685 Lari Georgia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,274 Lari Georgia
Currencies of the World © 2021 6:52, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021