GEL

Georgian Lari

Lari Georgia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Lari Georgia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,61 GEL

1 VND = 0,00011115 GEL

1 GEL = 0,38314 USD

1 GEL = 8.997,1 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 26,1 Lari Georgia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 130,5 Lari Georgia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 261 Lari Georgia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.305 Lari Georgia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 5.220 Lari Georgia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00111 Lari Georgia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00556 Lari Georgia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0111 Lari Georgia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0556 Lari Georgia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,222 Lari Georgia
Currencies of the World © 2023 6:48, Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023