GEL

Georgian Lari

Lari Georgia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Lari Georgia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,105 GEL

1 VND = 0,00013569 GEL

1 GEL = 0,32206 USD

1 GEL = 7.369,8 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 31,05 Lari Georgia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 155,25 Lari Georgia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 310,5 Lari Georgia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.552,5 Lari Georgia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 6.210 Lari Georgia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00136 Lari Georgia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00678 Lari Georgia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0136 Lari Georgia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0678 Lari Georgia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Lari Georgia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,271 Lari Georgia
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021