D

Gambian dalasi

Dalasi Gambia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dalasi Gambia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 51,15 GMD

1 VND = 0,0022143 GMD

1 GMD = 0,01955 USD

1 GMD = 451,6 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 511,5 Dalasi Gambia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.557,5 Dalasi Gambia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 5.115 Dalasi Gambia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 25.575 Dalasi Gambia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 102.300 Dalasi Gambia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0221 Dalasi Gambia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,111 Dalasi Gambia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,221 Dalasi Gambia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,11 Dalasi Gambia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 4,43 Dalasi Gambia
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021