D

Gambian dalasi

Dalasi Gambia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dalasi Gambia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 51,55 GMD

1 VND = 0,0022638 GMD

1 GMD = 0,019399 USD

1 GMD = 441,73 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 515,5 Dalasi Gambia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.577,5 Dalasi Gambia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 5.155 Dalasi Gambia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 25.775 Dalasi Gambia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 103.100 Dalasi Gambia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0226 Dalasi Gambia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,113 Dalasi Gambia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,226 Dalasi Gambia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,13 Dalasi Gambia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dalasi Gambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 4,53 Dalasi Gambia
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021