FG

Guinean Franc

Franc Guinea

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Franc Guinea giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 9.770 GNF

1 VND = 0,42905 GNF

1 GNF = 0,00010235 USD

1 GNF = 2,3307 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 97.700 Franc Guinea
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 488.500 Franc Guinea
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 977.000 Franc Guinea
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.885.000 Franc Guinea
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 19.540.000 Franc Guinea
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 4,29 Franc Guinea
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 21,45 Franc Guinea
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 42,91 Franc Guinea
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 214,53 Franc Guinea
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Franc Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 858,1 Franc Guinea
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021