Q

Guatemalan Quetzal

Quetzal Guatemala

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Quetzal Guatemala giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 7,7346 GTQ

1 VND = 0,00033967 GTQ

1 GTQ = 0,12929 USD

1 GTQ = 2.944,1 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 77,35 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 386,73 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 773,46 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 3.867,3 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 15.469,21 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0034 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,017 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,034 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,17 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,679 Quetzal Guatemala
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021