Q

Guatemalan Quetzal

Quetzal Guatemala

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Quetzal Guatemala giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 7,7364 GTQ

1 VND = 0,00033491 GTQ

1 GTQ = 0,12926 USD

1 GTQ = 2.985,8 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 77,36 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 386,82 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 773,64 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 3.868,18 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 15.472,71 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00335 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0167 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0335 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,167 Quetzal Guatemala
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Quetzal Guatemala nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,67 Quetzal Guatemala
Currencies of the World © 2021 6:52, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021