kn

Croatian Kuna

Kuna Croatia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Kuna Croatia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 6,3167 HRK

1 VND = 0,00027327 HRK

1 HRK = 0,15831 USD

1 HRK = 3.659,4 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 63,17 Kuna Croatia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 315,84 Kuna Croatia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 631,67 Kuna Croatia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 3.158,36 Kuna Croatia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 12.633,44 Kuna Croatia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00273 Kuna Croatia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0137 Kuna Croatia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0273 Kuna Croatia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,137 Kuna Croatia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,547 Kuna Croatia
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021