kn

Croatian Kuna

Kuna Croatia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Kuna Croatia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 6,4061 HRK

1 VND = 0,00027995 HRK

1 HRK = 0,1561 USD

1 HRK = 3.572,1 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 64,06 Kuna Croatia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 320,31 Kuna Croatia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 640,61 Kuna Croatia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 3.203,05 Kuna Croatia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 12.812,2 Kuna Croatia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0028 Kuna Croatia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,014 Kuna Croatia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,028 Kuna Croatia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,14 Kuna Croatia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Kuna Croatia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,56 Kuna Croatia
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021