G

Haitian gourde

Gourde Haiti

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Gourde Haiti giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 92,515 HTG

1 VND = 0,0040051 HTG

1 HTG = 0,010809 USD

1 HTG = 249,68 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 925,15 Gourde Haiti
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 4.625,75 Gourde Haiti
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 9.251,5 Gourde Haiti
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 46.257,51 Gourde Haiti
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 185.030,04 Gourde Haiti
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0401 Gourde Haiti
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,2 Gourde Haiti
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,401 Gourde Haiti
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2 Gourde Haiti
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Gourde Haiti nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 8,01 Gourde Haiti
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021