Ft

Hungarian Forint

forint Hungary

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

forint Hungary giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 300,5 HUF

1 VND = 0,013196 HUF

1 HUF = 0,0033278 USD

1 HUF = 75,778 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 3.004,97 forint Hungary
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 15.024,86 forint Hungary
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 30.049,72 forint Hungary
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 150.248,6 forint Hungary
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 600.994,39 forint Hungary
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,132 forint Hungary
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,66 forint Hungary
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 1,32 forint Hungary
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 6,6 forint Hungary
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 26,39 forint Hungary
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021