Ft

Hungarian Forint

forint Hungary

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

forint Hungary giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 293,76 HUF

1 VND = 0,01275 HUF

1 HUF = 0,0034041 USD

1 HUF = 78,434 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 2.937,62 forint Hungary
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 14.688,11 forint Hungary
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 29.376,22 forint Hungary
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 146.881,11 forint Hungary
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 587.524,44 forint Hungary
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,127 forint Hungary
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,637 forint Hungary
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 1,27 forint Hungary
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 6,37 forint Hungary
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam forint Hungary nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 25,5 forint Hungary
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021