Rp

Indonesian Rupiah

Rupiah Indonesia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rupiah Indonesia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 14.490 IDR

1 VND = 0,62726 IDR

1 IDR = 0,000069015 USD

1 IDR = 1,5942 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 144.895 Rupiah Indonesia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 724.475 Rupiah Indonesia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.448.950 Rupiah Indonesia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 7.244.750 Rupiah Indonesia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 28.979.000 Rupiah Indonesia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 6,27 Rupiah Indonesia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 31,36 Rupiah Indonesia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 62,73 Rupiah Indonesia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 313,63 Rupiah Indonesia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rupiah Indonesia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1.254,53 Rupiah Indonesia
Currencies of the World © 2021 19:17, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021