Israeli New Sheqel

Sheqel Israel mới

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Sheqel Israel mới giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,2642 ILS

1 VND = 0,00014172 ILS

1 ILS = 0,30636 USD

1 ILS = 7.056,4 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 32,64 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 163,21 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 326,42 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.632,09 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 6.528,34 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00142 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00709 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0142 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0709 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,283 Sheqel Israel mới
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021