د.ع.‏

Iraqi Dinar

Dinar Iraq

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dinar Iraq giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1.460,5 IQD

1 VND = 0,063824 IQD

1 IQD = 0,0006847 USD

1 IQD = 15,668 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 14.605 Dinar Iraq
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 73.025 Dinar Iraq
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 146.050 Dinar Iraq
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 730.250 Dinar Iraq
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.921.000 Dinar Iraq
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,638 Dinar Iraq
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 3,19 Dinar Iraq
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 6,38 Dinar Iraq
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 31,91 Dinar Iraq
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dinar Iraq nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 127,65 Dinar Iraq
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021