Ksh

Kenyan Shilling

Shilling Kenya

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Shilling Kenya giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 110,2 KES

1 VND = 0,0048395 KES

1 KES = 0,0090744 USD

1 KES = 206,63 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.102 Shilling Kenya
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 5.510 Shilling Kenya
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 11.020 Shilling Kenya
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 55.100 Shilling Kenya
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 220.400 Shilling Kenya
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0484 Shilling Kenya
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,242 Shilling Kenya
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,484 Shilling Kenya
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2,42 Shilling Kenya
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Shilling Kenya nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 9,68 Shilling Kenya
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021