С̲

Kyrgyzstani som

Som Kyrgyzstan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Som Kyrgyzstan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 84,797 KGS

1 VND = 0,0037239 KGS

1 KGS = 0,011793 USD

1 KGS = 268,54 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 847,97 Som Kyrgyzstan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 4.239,86 Som Kyrgyzstan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 8.479,72 Som Kyrgyzstan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 42.398,62 Som Kyrgyzstan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 169.594,49 Som Kyrgyzstan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0372 Som Kyrgyzstan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,186 Som Kyrgyzstan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,372 Som Kyrgyzstan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,86 Som Kyrgyzstan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Som Kyrgyzstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 7,45 Som Kyrgyzstan
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021