Cambodian Riel

Riel Campuchia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Riel Campuchia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 4.082 KHR

1 VND = 0,17738 KHR

1 KHR = 0,00024498 USD

1 KHR = 5,6375 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 40.819,65 Riel Campuchia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 204.098,25 Riel Campuchia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 408.196,51 Riel Campuchia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 2.040.982,53 Riel Campuchia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 8.163.930,13 Riel Campuchia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 1,77 Riel Campuchia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 8,87 Riel Campuchia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 17,74 Riel Campuchia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 88,69 Riel Campuchia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Riel Campuchia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 354,77 Riel Campuchia
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021