South Korean Won

Won Hàn Quốc

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Won Hàn Quốc giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1.185,8 KRW

1 VND = 0,052073 KRW

1 KRW = 0,00084334 USD

1 KRW = 19,204 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 11.857,67 Won Hàn Quốc
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 59.288,36 Won Hàn Quốc
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 118.576,73 Won Hàn Quốc
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 592.883,64 Won Hàn Quốc
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.371.534,56 Won Hàn Quốc
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,521 Won Hàn Quốc
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 2,6 Won Hàn Quốc
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 5,21 Won Hàn Quốc
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 26,04 Won Hàn Quốc
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Won Hàn Quốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 104,15 Won Hàn Quốc
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021