тңг.

Kazakhstani Tenge

Tenge Kazakhstan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Tenge Kazakhstan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 425,59 KZT

1 VND = 0,018599 KZT

1 KZT = 0,0023497 USD

1 KZT = 53,768 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 4.255,93 Tenge Kazakhstan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 21.279,65 Tenge Kazakhstan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 42.559,3 Tenge Kazakhstan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 212.796,49 Tenge Kazakhstan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 851.185,97 Tenge Kazakhstan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,186 Tenge Kazakhstan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,93 Tenge Kazakhstan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 1,86 Tenge Kazakhstan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 9,3 Tenge Kazakhstan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Tenge Kazakhstan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 37,2 Tenge Kazakhstan
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021