Lao kip

Kip Lào

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Kip Lào giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 9.498,1 LAK

1 VND = 0,4109 LAK

1 LAK = 0,00010528 USD

1 LAK = 2,4337 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 94.981,06 Kip Lào
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 474.905,32 Kip Lào
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 949.810,65 Kip Lào
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.749.053,24 Kip Lào
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 18.996.212,96 Kip Lào
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 4,11 Kip Lào
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 20,54 Kip Lào
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 41,09 Kip Lào
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 205,45 Kip Lào
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Kip Lào nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 821,79 Kip Lào
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021