ل.ل.‏

Lebanese Pound

Bảng Li-băng

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Bảng Li-băng giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1.527 LBP

1 VND = 0,066105 LBP

1 LBP = 0,00065488 USD

1 LBP = 15,127 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 15.270 Bảng Li-băng
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 76.350 Bảng Li-băng
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 152.700 Bảng Li-băng
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 763.500 Bảng Li-băng
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 3.054.000 Bảng Li-băng
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,661 Bảng Li-băng
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 3,31 Bảng Li-băng
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 6,61 Bảng Li-băng
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 33,05 Bảng Li-băng
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 132,21 Bảng Li-băng
Currencies of the World © 2021 19:18, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021