SL Re

Sri Lankan Rupee

Rupee Sri Lanka

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rupee Sri Lanka giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 200,04 LKR

1 VND = 0,0086928 LKR

1 LKR = 0,0049991 USD

1 LKR = 115,04 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 2.000,37 Rupee Sri Lanka
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 10.001,85 Rupee Sri Lanka
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 20.003,7 Rupee Sri Lanka
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 100.018,51 Rupee Sri Lanka
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 400.074,06 Rupee Sri Lanka
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0869 Rupee Sri Lanka
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,435 Rupee Sri Lanka
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,869 Rupee Sri Lanka
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 4,35 Rupee Sri Lanka
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rupee Sri Lanka nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 17,39 Rupee Sri Lanka
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021