د.ل.‏

Libyan Dinar

Dinar Libi

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dinar Libi giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 4,495 LYD

1 VND = 0,00019459 LYD

1 LYD = 0,22247 USD

1 LYD = 5.138,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 44,95 Dinar Libi
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 224,75 Dinar Libi
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 449,5 Dinar Libi
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 2.247,5 Dinar Libi
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 8.990 Dinar Libi
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00195 Dinar Libi
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00973 Dinar Libi
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0195 Dinar Libi
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0973 Dinar Libi
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,389 Dinar Libi
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021