د.ل.‏

Libyan Dinar

Dinar Libi

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dinar Libi giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 4,51 LYD

1 VND = 0,00019709 LYD

1 LYD = 0,22173 USD

1 LYD = 5.073,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 45,1 Dinar Libi
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 225,5 Dinar Libi
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 451 Dinar Libi
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 2.255 Dinar Libi
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 9.020 Dinar Libi
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00197 Dinar Libi
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00985 Dinar Libi
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0197 Dinar Libi
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0985 Dinar Libi
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dinar Libi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,394 Dinar Libi
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021