د.م.‏

Moroccan Dirham

Dirham Ma-rốc

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dirham Ma-rốc giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 8,9045 MAD

1 VND = 0,00038548 MAD

1 MAD = 0,1123 USD

1 MAD = 2.594,1 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 89,05 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 445,23 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 890,45 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.452,25 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 17.809 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00385 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0193 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0385 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,193 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,771 Dirham Ma-rốc
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021