د.م.‏

Moroccan Dirham

Dirham Ma-rốc

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dirham Ma-rốc giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 8,9767 MAD

1 VND = 0,00039466 MAD

1 MAD = 0,1114 USD

1 MAD = 2.533,8 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 89,77 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 448,83 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 897,67 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.488,34 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 17.953,37 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00395 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0197 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0395 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,197 Dirham Ma-rốc
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dirham Ma-rốc nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,789 Dirham Ma-rốc
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021