MDL

Moldovan Leu

Leu Moldova

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Leu Moldova giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 17,615 MDL

1 VND = 0,00076978 MDL

1 MDL = 0,05677 USD

1 MDL = 1.299,1 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 176,15 Leu Moldova
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 880,75 Leu Moldova
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.761,5 Leu Moldova
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 8.807,52 Leu Moldova
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 35.230,06 Leu Moldova
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0077 Leu Moldova
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0385 Leu Moldova
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,077 Leu Moldova
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,385 Leu Moldova
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Leu Moldova nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1,54 Leu Moldova
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021