MGA

Malagasy Ariary

Ariary Malagasy

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Ariary Malagasy giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3.945 MGA

1 VND = 0,17325 MGA

1 MGA = 0,00025349 USD

1 MGA = 5,7722 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 39.450 Ariary Malagasy
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 197.250 Ariary Malagasy
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 394.500 Ariary Malagasy
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.972.500 Ariary Malagasy
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 7.890.000 Ariary Malagasy
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 1,73 Ariary Malagasy
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 8,66 Ariary Malagasy
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 17,32 Ariary Malagasy
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 86,62 Ariary Malagasy
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Ariary Malagasy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 346,49 Ariary Malagasy
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021