MKD

Macedonian Denar

Denar Macedonia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Denar Macedonia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 52,322 MKD

1 VND = 0,0022865 MKD

1 MKD = 0,019112 USD

1 MKD = 437,35 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 523,22 Denar Macedonia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.616,12 Denar Macedonia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 5.232,23 Denar Macedonia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 26.161,15 Denar Macedonia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 104.644,6 Denar Macedonia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0229 Denar Macedonia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,114 Denar Macedonia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,229 Denar Macedonia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,14 Denar Macedonia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 4,57 Denar Macedonia
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021