MKD

Macedonian Denar

Denar Macedonia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Denar Macedonia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 50,846 MKD

1 VND = 0,0022164 MKD

1 MKD = 0,019667 USD

1 MKD = 451,18 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 508,46 Denar Macedonia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.542,31 Denar Macedonia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 5.084,61 Denar Macedonia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 25.423,06 Denar Macedonia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 101.692,26 Denar Macedonia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0222 Denar Macedonia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,111 Denar Macedonia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,222 Denar Macedonia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,11 Denar Macedonia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Denar Macedonia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 4,43 Denar Macedonia
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021