MOP$

Macanese Pataca

Pataca Ma Cao

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Pataca Ma Cao giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 8,0287 MOP

1 VND = 0,00034889 MOP

1 MOP = 0,12455 USD

1 MOP = 2.866,2 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 80,29 Pataca Ma Cao
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 401,44 Pataca Ma Cao
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 802,87 Pataca Ma Cao
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.014,37 Pataca Ma Cao
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 16.057,46 Pataca Ma Cao
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00349 Pataca Ma Cao
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0174 Pataca Ma Cao
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0349 Pataca Ma Cao
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,174 Pataca Ma Cao
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Pataca Ma Cao nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,698 Pataca Ma Cao
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021