Ouguiya Mauritania (1973–2017)

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Ouguiya Mauritania (1973–2017) giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 357 MRO

1 VND = 0,015601 MRO

1 MRO = 0,0028011 USD

1 MRO = 64,098 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 3.570 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 17.849,99 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 35.699,98 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 178.499,91 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 713.999,66 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,156 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,78 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 1,56 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 7,8 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania (1973–2017) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 31,2 Ouguiya Mauritania (1973–2017)
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021